MAT 

Monitor/a de Actividades de Tiempo libre

El curs de Monitor / a d'activitats de temps lliure educatiu infantil i juvenil, capacita per a desenvolupar activitats educatives en el temps lliure i en centres de vacances amb xiquets i joves.
Edat: Per a inscriure al curs, l'edat mínima serà de 16 anys, havent de tenir els 18 complerts per poder expedir el títol.

Estructura

El curs consta de dues etapes:
a) Etapa lectiva: té una durada de 150 hores de les quals 20 seran de formació no presencial.
b) Etapa prácticas: tiene una duración de 160 horas, 135 de ellas se dedican al desarrollo de una actividad en alguna de las dos modalidades siguientes:
– Actividad intensiva de campamentos, colonias, escuelas de verano… ejerciendo funciones monitor/a.
- Activitat continuada en una entitat que desenvolupi activitats de temps lliure infantil i juvenil, exercint funcions de monitor / a.

Les altres 25 hores es dediquen a la planificació i elaboració d'una memòria sobre les pràctiques realitzades que caldrà lliurar abans que passin 3 anys des de la data d'inici del curs.

Continguts de l'etapa lectiva

Els continguts estàn estructurats en els tres mòduls següents:
- Activitats d'educació en el lleure infantil i juvenil. (60h)
– Procesos grupales y educativos en el tiempo libre infantil y juvenil. (30h)
- Tècniques de recursos d'animació en activitats de temps lliure. (60h)
El curs és presencial pel que és necessari assistir com a mínim al 85% de cada un dels mòduls.

Certificació

En finalitzar el curs amb la qualificació d'Apte / a, s'obté el Certificat de Monitor / a d'activitats de temps lliure educatiu infantil i juvenil, que serà expedit per l'Institut Valencià de la Joventut-Generalitat Jove.

CONTACTE

10 + 15 =

655233689 – 606628336

eaj.elmonoalegre@gmail.com

ca
es_ES ca